Stokkan ungdomsskole

Stokkan ungdomsskole

Postadresse: Stokkanveien 15, 7500 Stjørdal

Besøksadresse: , 7500

Telefon: 74802001

Kontaktperson: Gunn Karin L. Øverland, gunn.karin.lien.overland@stjordal.kommune.no

Antall produksjoner: 2

  • Alle
  • VGS

Geitbåten DIGITAL PRODUKSJON

Kulturarv, Trinn: 5-VG3
Geitbåten er ein spennande dokumentar som gjev innblikk i livet til den unge båtbyggjaren Hallvard. Vi blir teke med i prosessen med å byggje ein geitbåt, på sosialt samvær med vener, og ikkje minst blir vi teke med på seglinga av den fantastiske båten.
Del 1: Filmen GeitbåtenI denne filmen møter vi den unge båtbyggjaren Hallvard, som er den einaste som byggjer geitbåtar aktivt i dag. Om han lurer på noko, må han studere båtane i museet for å få svar, eller spørje bestefar Jon. Det er bestefar Jon som har lært Hallvard å byggje geitbåt. Dei to trivst godt i lag, og Hallvard meiner bestefar har ein eigen «bestefarpedagogikk».Både bestefar Jon Godal og den unge båtbyggjaren Hallvard Heide er tilknytta Geitbåtmuseet i Heim kommune. Geitbåtmuseet har ei utviklings- og produksjonsavdeling som heiter Husasnotra, og det er der Hallvard byggjer geitbåtar. Geitbåten er ein av dei mest opprinnelege båtkonstruksjonane i Noreg. Desse båtane liknar i struktur til dømes Gokstadskipet. Geitbåten vart tradisjonelt bygd og bruka i Romsdalen, på Nordmøre og i den i sørvestlege delen av Trøndelag. Denne båten har hatt stor betydning for utvikling av tradisjonsbåtar i Noreg. Geitbåten syner at det er mogleg for unge folk å halde på med tradisjonshandtverk, slik Hallvard gjer. Filmen gjev sjåaren innføring i kva ein geitbåt er, så vel som glimt inn i det å byggje og segle geitbåten. Del 2:Hallvard har laga ei sløydoppgåve som elevane kan gjere etter at dei har sett filmen. Det er lagt ved ei skildring av oppgåva, og i denne fins ei lenke til ein instruksjonsvideo kor Hallvard syner korleis oppgåva kan utførast. Sløydoppgåva handlar om å gå ut i skogen, finne emne og å lage ein knagg. Dette er ei oppgåva elevane kan gjere på skolen i lag med sløydlæraren.  Filmane kan streamast eller lastast ned frå vimeo - link til filmane og passord sendas den enkelte skule. NB: Skulene kan ikkje vise filmane til andre enn dei som får tilbodet, skuleåret 2020-21. To veker etter at Geitbåten er lasta ned skal alle nedlastingar slettast og det skal sendast ei skriftleg stadfesting pr e-post til Jonathan Kalvik Gorton - jonathan.kalvik.gorton@nordmore.museum.no - om at dette er gjort. Dette har med rettigheiter og eigedom til verket å gjere. 

Rumpa

Film, Trinn: 8-10
Opplegget på 90 minutter vil foregå i tre deler:
I første del vil Elisabeth Matheson og Nina E. Grøntvedt fortelle om hvordan de ble skuespiller, regissør, illustratør og forfatter. Ting de aldri kunne ha drømt om at de skulle oppleve har fått store konsekvenser for livene deres. Elevene får høre den morsomme historien om hvordan Elisabeth og Nina traff hverandre og begynte sitt samarbeid, som til nå har resultert i tre filmer for barn og ungdom. En av dem er kortfilmen Rumpa, som høsten 2020 har blitt svært godt mottatt på flere internasjonale filmfestivaler.
Andre del er visning av kortfilmen Rumpa, på 14 minutter.I tredje del vil Elisabeth og Nina fortelle om hvordan filmen ble til og samtale med elevene om filmens temaer:
  • å være dødsforelska
  • å drite seg ut foran alle
  • å ha en venn som ikke svikter
  • å finne sin egen styrke
Det kreves ingen forberedelser.Se vedlagte trailer. Kortfilmen Rumpa er inspirert av Nina E. Grøntvedts roman Rumpa til Ingvar Lykke (Aschehoug, 2016). Utøverne foreslår at klassen i etterkant av besøket leser boka eller hører lydboka og bruker den som grunnlag for å se på hvordan litteratur kan omsettes til film. 
Uttrykksform
Målgruppe
Merkelapp
Åpne filter