Tilbake
Bjørnar Sellæg
Bjørnar Sellæg

Dampmaskina

Elevene får gjennom denne workshopen innblikk i hvilken teknologisk revolusjon dampmaskina innebar – en teknologisk revolusjon som ledet til en industriell og sosial revolusjon.

Produksjonen henter inspirasjon fra programmet «Fysikk på roterommet». Vi ser på hvilken kraft damp representerer, og hvordan denne blir utnyttet i dampmaskina. Elevene får prøve en dampmaskinmodell. De varmer opp vannet ved å sette fyr på en tennbrikett og ser så hvordan kraft overføres via reimer og akslinger, som i dampsagbrukene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Museet Midt IKS, avd. norsk Sagbruksmuseum
  • Produsent: Museet Midt IKS, avd. Norsk Sagbruksmuseum.

Om kunstner / utøver / gruppe

Hilde Kristin og Geir jobber begge på Norsk Sagbruksmuseum på Spillum i Namsos. Hilde er utdannet historiker, mens Geir er produksjonsmedarbeider og formidler.

For pressen

Dampmaskinen - oppfinnelsen som endret verden

Elever på mellomtrinnet i Nord-Trøndelag vil fra og med høsten 2012 kunne få ta del i det spennende opplegget hvor arbeid med dampmaskinmodeller står sentralt. Formidlerne Hilde Kristin Øien og Geir Otterbekk legger vekt på at elevene skal ha det artig ved å selv prøve ut hvordan dampmaskinene og prinsippene for kraftoverføring virker. Samtidig ønsker de å gi viktige innsikter i små og store historiske perspektiv - fra hvordan dampmaskinen moderniserte og ga oppsving i små lokalsamfunn til at den var en viktig faktor i utviklingen av i-land med de storpolitiske konsekvensene det medførte.

Publikumskommentarer