Tilbake

Maktens ansikter

Høsten 2020 åpner Falstadsenterets helt nye utstilling Maktens ansikter i den tidligere kommandantboligen fra SS-leiren Falstad. Gjennom et 4-timers opphold vil elevene på egne premisser sammen med en pedagog få utforske et rikt og komplekst kildemateriale, som spiller opp til diskusjoner om dagsaktuell tematikk. Fra de mest brutale tilfellene av voldsmakt (henrettelsene i Falstadskogen), til eksempler på positiv maktbruk (fanger som tok til motmakt og opponerte mot ordre), og videre til SS-soldaters refleksjoner over egne handlinger under rettsoppgjøret etter krigen og de kulturelle fremstillingene som har bidratt til å forme vår forståelse av disse menneskene i ettertid.

Utstillingen Maktens ansikter vil ta utgangspunkt i historier om utøvelse av makt i og omkring fangeleiren og fortelle om maktens mange ansikter, både konkret og på et abstrakt, begrepslig nivå. Utstillingen vil legge til rette for demokratilæring og samtale om makt, minne og moralsk ansvar. Maktens ansikter er Falstadsenterets største utstillingssatsning siden 2006.

Utstillingens tematiske fokus springer ut av bygningens tilblivelses- og brukshistorie som «maktens bolig» på Falstad. Samtidig er det begrunnet i vår egen samtid og utfordringer vi står overfor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I et politisk klima der frykt og hat får næring, trenger vi kritisk bevissthet om at menneskerettigheter og demokrati ikke er en «naturtilstand», men historiske størrelser. Utstillingen vil både tematisere forholdet overmakt – avmakt, og fremvise et positivt maktbegrep – makten hver og en av oss, som mennesker og samfunnsborgere, har til å handle i, ytre oss om og bedre forhold i egne og andres liv. Utstillingen vil legge til rette for refleksjon og diskusjon om fenomenet definisjonsmakt – makten over historien – ved å belyse hvordan krigens aktører i og omkring SS-leiren Falstad er holdt i minne og representert i kulturelle uttrykk fra krigen og fram til i dag.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Falstadsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i august 2000 som «nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter».

Falstadsenteret tilbyr undervisning om Falstad fangeleir, andre verdenskrig og menneskerettigheter til elever, studenter, voksne og andre grupper. Hvert år besøker over 6000 personer senteret for å delta i undervisning. Elever i ungdomsskole og videregående skole utgjør de største besøksgruppene. Mange kommer gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), men det er ikke nødvendig å ha avtale med DKS for å bestille undervisningsopplegg.

Menneskerettigheter og historie er sentrale tema i undervisningsoppleggene på Falstad. Undervisningen har som mål å bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid. Stedets historie ligger til grunn for å fremme refleksjoner rundt menneskerettigheter og demokrati.

Publikumskommentarer