Tilbake

Hvordan temme elg?

Hvordan temmer man egentlig en elg? Forfatter og illustratør Line Halsnes har besøkt en elgfarm i Russland og lært seg kunsten.

Dette og mere til kan man lære fra faktaboken Hvordan temme elg? som produksjonen tar utgangspunkt i. Det blir en slags naturfagtime der skogen kommer helt inn i klasserommet. Akkompagnert av lydeffekter får elevene innblikk i elgens liv gjennom de ulike årstidene. På menyen står presentasjon av bok, tegning av tamme elger, elglokking og et auditivt elgeventyr — med andre ord mye elg. Men så er den jo skogens konge.

Produksjonsbeskrivelse
Hvordan temme elg? er en faktabok om elg som blir utgitt på Cappelen Damm høsten 2020, og er skrevet og illustrert av Line Halsnes. Målgruppen er 6-9 år. Gjennom 6 kapitler får leseren innblikk i elgens egenskaper, gjøremål, kroppsspråk, hva som skjer under elgjakten, ulike historiske forsøk på å temme elg og mye mer. Boken er gjennomillustrert, humoristisk, informativ og inneholder praktiske oppgaver. Produksjonen tar utgangspunkt i denne.

Opplegget, del for del
Del 1: (5 minutter.) Introduksjon. Hva kan elevene om elg? Tror de det mulig å temme elg? Det som drev Line til å lage en faktabok var nysgjerrigheten på hvor elgen Einar hadde tatt veien. Før bodde den i hagen hennes, men en dag var den vekk.

Del 2: (15 minutter.) Presentasjon av boken ved hjelp av store illustrasjoner. Vi er blant annet innom det svenske elgkavalleriet på 1700-tallet, de sovjetiske arbeidsleirene for elg på 1900-tallet og dagens elgfarm i Kostroma (Russland) der Line har vært for å lære å temme elg. Hun deler velvillig oppskriften med elevene.

Del 3: (10 minutter.) Tegning. Hvordan ser egentlig en tam elg ut? Line tegner tamme elger på flippover etter innspill fra elevene.

Del 4: (5 minutter.) Vi prøver oss på en av oppgavene fra boken; Hvordan lokker man på elgen?

Elevene lærer kunsten å lokke på elgen som skikkelige jegere.

Del 5: (8 minutter.) Fortellingen om elgen Einar. Line vet ikke hva som skjedde med elgen, men etter å ha lært seg mye om elg kan hun forestille seg hva som kan ha skjedd. Historien, som er en blanding av fakta og fantasi, blir fortalt akkompagnert av lydeffekter. Vi befinner oss ute i naturen sammen med Einar og følger han gjennom vinter, vår, sommer og høst. Surroundhøyttalerne gir en livaktig følelse av å befinne seg midt inne i skogen med alle overraskelser det fører med seg.

Avslutning: (2 minutter.)

Klassen får beholde tegningene.

Forberedelser:
Line har med seg et lite musikkanlegg med to ekstra surroundhøyttalere som plasseres bak i klasserommet. Senere i forestillingen spilles det av en lydfil via en app på iPhone mens Line forteller en historie. Det er ønskelig at pultene allerede er skjøvet litt bakover og at elevene er samlet på noen stolrekker i halvmåne foran Line. Dette for å få best mulig kontakt med elevene og for at alle skal se illustrasjonene tydelig.

Målet med produksjonen er å vise hvor spennende virkeligheten kan være. Samtidig er det ønskelig å gi elevene en kunstnerisk opplevelse der skogen, for et øyeblikk, kommer til dem.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Line Halsnes

Om kunstner / utøver / gruppe

Line Halsnes (f.1981) er illustratør, forfatter, grunneier og (snart) elgjeger. Har en BH(hons) i Illustrasjon fra Norwich School of Art and Design, og er utdannet lærer i medier og kommunikasjon. Hun har skrevet/illustrert bildebøkene Stakkars lille hjerte (Cappelen Damm 2012), Godtegrisen (Cappelen Damm 2016), og illustrert en rekke andre bøker som f.eks Båten mellom stjernene, Har du sett katten vår? og Nærkamp. Hvordan temme elg? er hennes første sakprosa. Har erfaring med å formidle bøker til barn og unge, og har turnert med IBBY – Norsk barnebokforum i 2012 og 2013. Turnérer med produksjonen "Godtegrisen" i blant annet Hedmark og Oppland.

Publikumskommentarer