Tilbake

Kunsten å utforske en annen virkelighet

FASTTILBUD 8. TRINN - bestillingstilbud 5.-10.trinn

Vi vil se på samtidskunst som har fokus på sanselige opplevelser og publikums deltakelse. Vi vil undersøke hvilke materialer og uttrykksformer som brukes, hvordan kunstnerne forholder seg til rommet de stiller ut i, og hvordan publikum blir en del av deres verk. Hvorfor ønsker kunstnere å skape en annen virkelighet som vi kan tre inn i og oppleve? Og hvordan kan vi utforske og skape et totalt kunstverk som vi selv er en del av i et klasserom? 

Opplegget består av en 30 min dialogbasert forelesning og et 75 min verksted. Formålet med forelesningen er å gi elevene en utvidet forståelse for hva og hvordan man kan oppleve kunst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristine Dragland er utdannet billedkunstner med MA Kunstakademiet i Oslo, BA fra Queensland College of Art, Australia. Gjennomgående i Draglands kunst er en materialkombinasjon hvor skulptur, video, maleri og lyd er intimt linket med hverandre. Kristine har tidligere gjennomført egenutviklet DKS-produksjon i Oslo, Troms og Finnmark, og har også gjennomført og utviklet DKS-verksteder ved Astrup Fearnley Museet over flere år.

Irina Haugane jobber som kunstner med videokunst og tekst. Hun har en bred bakgrunn innen formidling av kunst og har med seg erfaringer fra roller som lærer i multimedia ved Queensland University of Technology og museumsleder for Dálááiggi musea. I 2019 initierte og utførte hun et tilbud for ungdom boende på asylmottak, med fokus på sosial inkludering, samarbeid og mestringsfølelse i utendørs fysisk aktivitet (finansiert av Udi). I 2020 er hun gjestementor på nettstedet Trafo.no som er et nettsted for unge kunstnere.

Publikumskommentarer