Tilbake

Sirkus Maxim

Romanen Sirkus Maxim er en dystopisk fortelling om et værfast sirkus i Sibir, Sovjetunionen. Tre ulike historier binder romanen sammen. Hovedhandlingen er lagt til sirkusets problemer i Sibir i 1987, men sirkusets historie fra Europa på 50-tallet og en kriminalhistorie fra en sovjetisk fangeleir er også betydningsfull for fortellingen. Persongalleriet i romanen er stort og flere av karakterene er absurde og burleske. Her er blant annet en apekvinne, et dvergorkester og deprimerte klovner. Sirkusdirektøren er pyroman med et mord på samvittigheten. Karakterenes utvikling og handlingsmønster er både komisk og tragisk.

Forfatter Siv Wyller vil lese utdrag fra boken, fortelle om skriveprosessen til Sirkus Maxim og gi et kort innblikk i sirkushistorie hvor fokus vil være bruk av mennesker som attraksjoner – noe vi i dag anser som inhumant, men som den gang var en overlevelsesstrategi.

Workshop/skriveverksted med fokus på karakterbygging: Sirkus Maxims persongalleri er et godt utgangspunkt for å motivere til å skape litterære karakterer. Her finnes ingen begrensninger, alt handler om å gjøre absurditeter troverdige og menneskelige. Elevene blir presentert for ulike skrivetekniske metoder. Skriveøvelsene vil bygge opp karakterer trinn for trinn. Stikkord er utseende, vilje, motivasjon, indre dialog, handlingsmønstre. Wyller ønsker å utfordre elevens egne begrensninger gjennom bruk av improvisasjon og nedbrytning av selvsensur. Flere av tekstene skrives mens de lytter til musikk. Opplesning av tekst er en viktig del av workshopen. Her bruker Wyller teknikker fra improvisasjonsteater på å ufarliggjøre det å framføre egne tekster. Erfaringsmessig får hun nærmest alle elever i tale. Produksjonen fungerer som dobbelttime eller enkelttime i klasserom eller auditorium. Hele trinn eller flere klasser kan delta samtidig dersom skolen har et egnet lokale.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Siv Wyller

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer