Tilbake

Kroki

I denne workshopen får elevene prøve seg på akttegning. Silje Eugenie Strande Øktner leder elevene gjennom ulike tegneøvelser, og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget står modell. Vi tegner med kull på papir og bruker fra 1 til 4 minutter på hver skisse.

Lærerveiledning

Om kroki:

Kroki er en klassisk tegneøvelse, men kan også være en egen kunstform i billedkunsten. Kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser, i mange tilfeller av en naken modell (aktmodell). Tegningene er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny kroki tegnes. Målet er å få tegnet ned de store linjene i kroppsposituren, framfor de små detaljene. Under arbeid i et raskt tempo kan man ikke tegne alt, og en lærer dermed å ignorere det uvesentlige og konsentrere seg om det som er viktig. Både øye-hånd-koordinasjon, formsans og sans for hva som er vesentlig og ikke, blir skjerpet. Slik sett er kroki en øvelse i å se, like mye som en øvelse i å tegne.

Ut over det å lære en tegneteknikk, har workshopen også to underliggende formål, sier de to kunstnerne: "For det første får elevene erfare at man ikke trenger å være perfeksjonistisk eller «flink» til å tegne for at en tegning skal bli vellykket.

For det andre får elevene oppleve nakenhet i en kontekst der kroppen er naturlig og ikke-seksualisert. Krokit krever konsentrasjon og fokus på å tegne raskt og det er ikke tid til å tenke over det flaue og rare i situasjonen å stå overfor en naken kropp. Vi mener at dette er en verdifull erfaring for ungdommer som vokser opp i et samfunn fylt av perfeksjonisme der synet på kropp er preget av stereotypiske og seksualiserte idealer. Abstraksjonen i kroki gir kroppen nye former og oppløser idealet om at kroppen har en perfekt og ideal framtoning. Å tegne kroki har et tydelig formål - å kunne forholde seg til en kropp som et estetisk objekt. Gjennom opplevelsen med krokitegning ønsker vi at elevene skal få en erfaring de kan ta med seg videre som kan være med på å gi dem et naturlig forhold til egen og andres kropp. 

Som kunstner er Gjerstadberget opptatt av menneskets forhold til natur og kultur. Spesielt skjønnhetsidealer interesserer henne. Hvorfor noe defineres som stygt og noe som vakkert, og hvorfor og hvordan endrer dette seg over tid? Som pedagog er hun opptatt av det utforskende i mennesket og hvordan vi sanser og erfarer verden rundt oss. Både som kunstner, pedagog og medmenneske ønsker Gjerstadberget å bidra til å bryte ned tabuer og skam rundt egen identitet, kjønn, kropp og egenskaper.

Strande Øktner er opptatt av kunstnere som jobber med et ”folkelig” uttrykk, slik Thor Heyerdahl og Kjell Aukrust gjorde. Det ”folkelige” interesserer fordi hennes kunstneriske profesjonalitet med det blir satt i tvil og fordi det er interessant å utforske risikoen det medfører. Både Heyerdahl og Aukrust hadde en ”folkelig” appell og et språk som nådde mange. De var samfunnsengasjerte og ikke redde for å ytre seg, slik som Silje Eugenie Strande Øktner. Hun er en engasjert kunstner opptatt av samfunn, lokalmiljø og kommunikasjon og hvordan vi ser på og oppfatter hverandre.

Aktuelle læreplaner:

  • Kunst og visuelle virkemidler 1
  • Visuelle kunstfag
  • Produksjon Vg1 DH
  • Psykologi
  • Kommunikasjon og samhandling Vg1 HO
  • Idrett og samfunn
  • Kroppsøving vg1 sf/ yf

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Silje Eugenie Strande Øktner og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
  • Idé/opplegg: Silje Eugenie Strande Øktner og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner (Sør-Odal, f. 1984) arbeider med performance, events, installasjon, fotografi, tegning og maleri. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2009-2014), ved Prosjektskolen kunstskole (2006-2007) og Fabrikken, Asker kunstfagskole (2004-2006). Hun har har stilt ut i flere separate og kollektive utstillinger lokalt og nasjonalt. Hun bor og arbeider på Øktner gård i Skarnes.

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (Sør-Odal/Oslo, f.1985) er utdannet dansekunstner i 2008 og barnehagelærer i 2015 fra henholdsvis Skolen for Samtidsdans i Oslo, og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Hun har bred bakgrunn innen musikk, billedkunst, kunst og håndverk og musikkteater. Gjerstadberget utøver sitt kunstneriske virke i det offentlige kunstfeltet såvel som i sin daglige pedagogiske praksis i barnehage. Det kunstneriske uttrykket spenner mellom performance, foto, kroppskunst, folkedans, folkemusikk, danse- og teaterforestillinger, fortelling og billedbøker. Hun har produsert den stedsspesifikke scenekunsttrilogien- og kulturminneprosjektet «Blod, jern og olje» på Klevfos Industrimuseum i samarbeid med blant andre komponist Rune Rebne, Teater Innlandet og Festspillene i Elverum.

Publikumskommentarer