Tilbake

Konflikten (Artisan Teater)

En monolog basert på 2 reiser og 37 intervjuer
 av Kristine Klubben, Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen

Skuespiller Torstein Bjørklund innså en dag at alt han mente om Israel og Palestina var basert på den ene partens propaganda. Det ble utgangspunktet for enmanns- teaterforestillingen Konflikten som tar for seg konflikten i Palestina/Israel både historisk og i dag. Bjørklund presenterer Midtøsten-konfliktens historiske bakteppe og dagens situasjon i Israel/Palestina fra to diametralt motsatte ståsted. Videointervjuer med mennesker fra både Vestbredden og Israel nyanserer våre stereotype oppfatninger av aktørene i denne langvarige og tilsynelatende uløselige konflikten.

Forestillingen gir et innblikk i hvordan konflikten oppfattes av menneskene som påvirkes av den daglig, og hvordan de ser på fremtiden i regionen.

Teksten til Konflikten er skrevet av Torstein Bjørklund og Kristine Klubben, og er basert på 37 intervjuer gjort i forbindelse med to reiser til Palestina og Israel. Bjørklund og Klubben er til tider svært uenige i sine oppfatninger av spørsmålene rundt denne konflikten. Dette har lagt grunnlaget for en tekst med mange, og til tider ekstreme, motsetninger.

Regissør Mads Sjøgård Pettersen har bearbeidet teksten og balansert de to dramatikernes stemmer mot hverandre. I en tid med stadig mer polariserte fremstillinger av “oss” og “dem” fra ledende politikere, media og i internettets mange ekkokamre, er det viktigere enn noen sinne å forsøke å forstå kompleksiteten i verden omkring oss.

Der konflikt rår, er første offer sannheten. Vi lever i en konfliktens kultur av uvitenhet og fornektelse, en kultur som ikke verdsetter sannheten. Vi må knekke denne ukulturen.
            - Dr. Mohammad Dajani (Palestinsk professor ved Al Quds University, Jerusalem)

Læreplanmål

Bruk forestillingen til å forsterke arbeidet med følgende læreplanmål i Samfunnsfag.

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2:

- drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

- finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Artisan Teater
  • Produsent: Artisan Teater v/Kjetil Falkum
  • Idé/opplegg: Torstein Bjørklund, Kristine Klubben og Mads Sjøgård Pettersen

Om kunstner / utøver / gruppe

Torstein Bjørklund (skuespiller, manus og idé)
Torstein er utdannet skuespiller ved Kunsthøgskolen i Oslo, samt ved
Liverpool Institute of Performing Arts. Han jobber som skuespiller på teater, TV
og film, samt med regi for film. Torstein har tidligrere vært å se i NRKs
storsatsing Kampen om Tungtvannet, i tittelrollen i Brageteaterets Romeo og
Julie
, og i Hålogaland Teaters 2xIbsen og dramatiseringen av Havboka i 2017.
Våren 2017 gjestet han den amerikanske serien Once Upon a Time i rollen
som Beowulf, og han er aktuell i de norske spillefilmene Oskars Amerika
og Fuglane.

Publikumskommentarer