Tilbake
Tom Øverlie
Tom Øverlie
Tom Øverlie

Safarium (Landing)

Safarium er en danseforestilling med tre utøvere, spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov. Forestilling tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Safarium beveger seg formmessig mellom å være en forestilling og et verksted, et laboratorium og en safari, der barna på ulike måter inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne, og utfordres til erfaring av kroppen utover det hverdagslige. Publikum får oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Forestillingen utspiller seg i et taktilt landskap, som utøverne og barna deler. Landskapet, som består av rundt 20 puffer/baller i ulike størrelser, fungerer både som forestillingsrom og arene for samhandling og utforskning. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både utøverne og landskapet.

Safarium er utviklet for barn med spesielle behov, men vi har turnert i videregående skoler og erfart at den også fungerer for elever med spesielle behov i denne aldersgruppen. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for at elever i denne målgruppen skal få møte kunst som er laget spesielt for dem og som ivaretar deres behov hva angår tid, tilnærming og reaksjoner. I Safarium blir elevene møtt og aktivisert først og fremst gjennom kroppen - sin egen og utøvernes.

Safarium ble produsert som ett av ni kunstprosjekter under paraplyen INK2013 – en satsing på kvalitativ kunstproduksjon for og med barn og unge med spesielle behov, initiert av Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken med støtte fra SEANSE ved Høyskolen i Volda. I prosessen med utarbeidelsen av forestillingen jobbet kompaniet tett med referansegrupper på Byskolen i Sandefjord og Signo skole og kompetansesenter i Andebu.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Landing
  • Idé/opplegg: Landing

Om kunstner / utøver / gruppe

Landing ble opprettet i 2005 av en gruppe på 11 danse- og scenekunstnere, med kunstnerisk visjon å skape stedsspesifikk scenekunst. Siden 2017 driftes Landing av Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Ida Gudbrandsen. Landings formål er å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke scenekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og å sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.

Landings arbeider har blitt vist nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Dansens Hus, Teaterhuset Avant Garden, Den Kulturelle Skolesekken, under Multiplié dansefestival i Trondheim, SAND-festivalen i Kristiansand, UNGI-festivalen i Reykjavik, Southbank Center i London og Munchmuseet i Oslo.

Felles for Landings prosjekter er utforskning av:

  • hvordan vi kan skape situasjoner som muliggjør involvering av publikum, kroppslig og sensorisk
  • møtet med nye publikummere og kontekster, og hvordan disse påvirker det kunstneriske arbeidet
  • formater som utfordrer grensen mellom verk og prosess

Publikumskommentarer