Tilbake

Fang meg i farta (Dans i Trøndelag)

I denne workshopen får elevene jobbe med den spontane inngangen til dans og bevegelse. Vi tar utgangspunkt i øvelser og leker barna kjenner fra før og retter fokus inn mot bevegelsen og hva kroppen kan og vil gjøre. I de forskjellige øvelsene får elevene både prøvd ut å jobbe alene og sammen i gruppe. Vi ønsker å gjøre dem bevisst på rommet i og rundt seg - og hvordan vi kan forholde oss til det både alene, men også som gruppe. Vi kommer til å utfordre elevene på samarbeid og kreativitet gjennom gruppearbeid, der de får lov til å skape egne koreografier. Vi bruker også objekter i form av silkepapir som barna får prøve å føre rundt i rommet ved å bruke forskjellige kroppsdeler. Dette er for å ta fokus litt bort fra kroppen og la de erfare hva som skjer da.

Én utøver kommer på besøk og der skoler er oppsatt med samme tid kommer det to utøvere - en egen utøver til hver  workshop.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Dans i Trøndelag
  • Produsent: Dans i Trøndelag
  • Idé/opplegg: Guro Gulstad

Om kunstner / utøver / gruppe

En av disse tre kommer til deres skole:

Anna Hegdahl: Anna har lang pedagogisk erfaring med lang erfaring fra undervisning i kulturskole og videregående skole. Startet dansegruppen Creme Fraiche 60+ på Levanger og er daglig leder for Dans i Trøndelag. Anna jobber også som koreograf med eget foretak (Anna&Co) og underviser dans/bevegelse for Musikkbasert miljøbehandling ved Nord Universitet.

Live Strugstad: Live er aktiv frilans danser med mye erfaring fra undervisning i kulturskole og undervisning gjennom DKS. Hun jobber også som festivalsjef/produsent for Kortreist Dansefestival og Dans i Trøndelag.

Guro Gulstad: Guro jobber mye med undervisning for barn og ungdom i kulturskole. Hun har hatt mye undervisning gjennom DKS. Hun jobber også som frilans danser. Guro har produsentansvar på prosjektbasis for Dans i Trøndelag.

Publikumskommentarer

Dette var et fint arrangement med fine aktiviteter. Det var bevegelse på ulike måter til ulik musikk. Elevenes tilbakemeldinger var positive. Aktivitetene passet store og små. De jobbet godt i grupper som ble laget på en fin måte. :-) Publisert av: Judit Skorstad (klasse - Gravvik Oppvekstsenter) – 10.4.2019 12:00