Tilbake

Filmbussen DKS

Viktig: Denne versjonen av produksjonen gjennomføres over 1 dag, ikke over 2 dager - slik det opprinnelig stod i produksjonsinformasjonen

Filmbussen er en videreføring av storsuksessen Filmbussen i Trøndelag. Gjennom en dag skal elevene selv utvikle ideer, skrive manus, gjøre opptak og klippe sammen alt til kortflmer. Klassen veiledes av tre profesjonelle flmskapere og flmene lages ved hjelp av like proft flmutstyr.  Det kreves ingen forberedelser fra skolen sin side.

MÅL/HENSIKT

Gjennom å selv tenke som en filmskaper får elevene et innblikk i hvordan det faktisk er å jobbe med film. Elevene vil utfordres til å tenke kreativt og til å samarbeide mot et felles mål, som er noe helt annet enn den normale skolehverdagen. De får lære hvordan profesjonelle filmskapere faktisk jobber på et filmsett og de får bruke profesjonelt utstyr til å lage sine helt egne filmer. På 1-2-3 blir de ferdig utdannede filmskapere, som for en stakket stund slipper å tenke på grammatikk og algebra, men heller kan fokusere 100% på å lage verdens beste film.  Målet med workshopen er å gi en så engasjerende innføring i filmskaping som mulig, som inkluderer og oppfordrer alle typer elever til å samarbeide mot et felles kreativt produkt de kan være stolte over. Elevene får utviklet sin uttrykksevne og tilegner seg et helt nytt redskap for formidling gjennom å eksperimentere med et komplisert medium. Vi har selv erfart hvordan filmskaping bringer folk sammen. Vi mener at denne workshopen er en arena hvor alle kan føle mestring, og hvor ungdommene kan knytte vennskap på tvers av de satte sosiale strukturer.


Lærerveiledning

Pedagogisk opplegg

Viktig: Opplegget gjøres ikke over to dager, men over en dag i denne versjonen av produksjnen.

Det kreves ingen forberedelser fra skolens side. Dersom det er ønskelig at filmene gjøres tilgjengelig for offentligheten er det skolens ansvar å søke tillatelse fra foreldre og foresatte. Vi starter workshopen med en teori- og bli kjent-del. Her vil elevene få innblikk i grunnleggende historiefortelling for film gjennom improvisasjon og interaksjon med deltakerne selv, hvor historier skapes der og da med utvalgte deltakere som skuespillere og andre som “manusforfattere”. Videre går vi gjennom de tekniske aspektene ved filmproduksjon. Også denne delen gjøres veldig interaktiv ved å bruke deltakerne i de konkrete eksemplene. Elevene deles deretter inn i filmteam på 4-7 pr. gruppe og får utdelt hver sin utstyrspakke med fullt profesjonelt filmutstyr. Gruppene utformer deretter sine egne ideer om til manus. I denne prosessen utfordres eleven til å være kreativ og nytenkende i en gruppe. Tett oppfølging fra instruktørene sørger for at alle blir inkludert. Gjennom tidligere filmkurs har vi erfart at selv de mest sjenerte deltakerne engasjeres og deltar aktivt i denne prosessen. Etter lunsj innleder gruppene produksjon av filmene. Dag to går med til restopptak og redigering (gruppene får hver sin iMac med programmet Final Cut Pro) før filmene ferdigstilles og vises gjennom "høytidelig premiere" på slutten av dagen. Vi har erfart at elevene setter utrolig stor pris på dette, og at de er stolte over å sitte igjen med en ferdig film. 

Filmbussen passer for alle studieretninger, da vi kan tilpasse opplegget etter hvilke deltakere som er med på filmkurset. Men vi ser at filmproduksjon vil være mer relevant for elever ved medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama. Gjennom "Filmbussen" tillegger elevene seg grunnleggende ferdigheter ved produksjon av film. Elever ved Media og kommunikasjon vil bli utfordret i flere kompetansemål, som mediedesign og medieuttrykk og medieproduksjon. Kurset legger opp til at eleven må planlegge, produsere og presentere levende bilder i elektroniske medier. Elever ved musikk, dans og drama vil bli utfordret i å planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår. Gjennom produksjon av egen film vil de også kunne observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Produsent: Finn Walther
  • Idé/opplegg: Finn Walther og Jon Vatne


Om kunstner / utøver / gruppe

Finn Walther Har laget flm siden han som guttunge arvet sin farfars gamle 8mm-kamera. Finn har studert flmvitenskap og har sin regiutdanning fra dokumentarflmlinjen på Høgskolen i Lillehammer i 2013. Han har vunnet flere filmfestivaler blant annet Minimalen Kortflmfestivals «Gyldne saks» tre år på rad i sjangeren beste ettminuttsflm. Finn har lang erfaring som utøver for Filmbussen i Trøndelag og med flmkurs i Den kulturelle Skolesekken. Jon Vatne Jobber som flmregissør, -fotograf og -klipper med dokumentarflmer og musikkvideoer. Jon brenner for å lage innovative flmer om det tilsynelatende uforståelige. Nå jobber han for tiden med dokumentarflmprosjektene «Mågalúf» og «Polyfonatura» som begge er støttet av Midtnorsk Filmsenter og NFI. Førstnevnte er med i talentprogrammet «Nye Veier». Jon er prosjektleder for fere flmkursprosjekter for ungdommer.Publikumskommentarer