Tilbake

Verdens beste musikkvideo - del 2

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom deltagelse i alle fasene fra ide til ferdig film. Opplegget er delt opp i to faser (del 1 og del 2); en forberedende fase og en gjennomførende fase, som begge gjøres i løpet av en uke.

Bakgrunn:

Verdens beste musikkvideo er en oppgradert versjon av musikkvideoskolen som har vært et DKS tilbud siden 2011. Prosjektet har blitt bygget ut med en teoridel, der det legges opp til at elevene skal jobbe med tildelte oppgaver fram mot innspillingsdagen. Dette vil føre til økt involvering og et eierskap til det ferdige produktet. I den siste fasen av prosjektet blir alle musikkvideoene lagt ut på nett på en felles YouTube kanal. Dette muliggjør synlighet for slekt og venner, men også læring i forhold til hvordan andre skoler har løst den samme oppgaven.

Innhold:

Alle skolene skal allerede ha fått et besøk knyttet til dette prosjektet. Dette er 2.besøk(Del 2), det vil si innspillingsdagen. Denne dagen kommer en fotograf og en lydmann og gjør opptakene med klassene, der alle elevene innvolveres i sine valgte roller.

Praktisk gjennomføring:

Prosjektet passer best for 4. og 5. trinn. Det legges opp som et tilbud for hele trinnet, der prosjektet i sin helhet blir gjennomført i løpet av en uke. Rundt 14 dager i forkant mottar skolen et kompendium der arbeidsoppgaver og forventninger er avklart. Det legges opp til at elevene forbereder seg til filmdagen i skoletiden, men dette krever ingen forkunnskap fra den enkelte lærer. Oppgavene kan forøvrig med enkelhet integreres i fag som kroppsøving, norsk, engelsk og kunst og håndtverk. På innspillingsdagen deles elevene i grupper. Gruppene rulleres i løpet av dagen slik at alle får deltatt på aktivitetene som blir filming av dramatiserte scener, samt innspilling av kor og sang. På denne måten blir sluttproduktet noe hele klassen føler eierskap til.

Lærerveiledning

Last ned:
Se vedlagt kompendium.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Carl Gunnar Eltervaag og Tony Waade
  • Idé/opplegg: Opplegget er utviklet av Klipp og lim i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Midtnorsk filmsenter.

Om kunstner / utøver / gruppe

Carl Gunnar Eltervaag er utdannet ved filmskolen på Kingston University London og har ellers studert medieproduksjon på University og Sunderland. Han jobber til daglig som frilans film - og tvarbeider med base i Trondheim.

Tony Waade er musiker, komponist og lydtekniker, og driver Lydhagen Studio.

Publikumskommentarer