Utøver

Har du et produksjon du ønsker å presentere i Den kulturelle skolesekken?

Innmeldingsfrist for nye produksjoner for skoleåret 2019/20 er satt til 1. oktober 2018.

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn produksjonen din: http://trøndelag.ksys.no/innmelding 

Ta gjerne kontakt med programansvarlig for ditt kunstuttrykk før du melder inn. Få en oversikt over hvem du skal snakke med her: http://trøndelag.ksys.no/kontakt_oss

For informasjon om vilkår og satser klikk her: http://trøndelag.ksys.no/honorarsatser