trondelag

For videregående opplæring

Tildelingsbrevene fra departementet 2015/16

Sør-Trøndelag er tildelt kr 11 879 089,- for Den kulturelle skolesekken i 2015. Les tildelingsbrevene fra 19.06.2015 og 06.10.2015 her. 

"Magiske øyeblikk" - plan for DKS i Sør-Trøndelag 2013-16

Last ned vedtatt plan for perioden 2013-16

Om Den kulturelle skolesekken

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kulturkontaktens ansvar og oppgaver

Som skolens kulturkontakt har den en ansvarsfull og spennende oppgave. Her kommer en oversikt over de oppgaver vi forventer at en kulturkontakt skal løse i DKS.