trondelag

For kulturkontakten

Kultur-tur

Kultur-tur

Tiltaket «På kultur-tur med DKS» har som mål å gjøre kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle skoleelever i fylket. Tiltaket gjelder for besøk utenfor egen kommune og i skoletiden.

Tildelingsbrevene fra departementet 2015/16

Sør-Trøndelag er tildelt kr 11 879 089,- for Den kulturelle skolesekken i 2015. Les tildelingsbrevene fra 19.06.2015 og 06.10.2015 her. 

Kulturkontaktens ansvar og oppgaver

Som skolens kulturkontakt har den en ansvarsfull og spennende oppgave. Her kommer en oversikt over de oppgaver vi forventer at en kulturkontakt skal løse i DKS.

Transport: rutiner for utgifter + info om bussselskap

Transport: rutiner for utgifter + info om bussselskap

Ved et DKS-besøk der busstransport er nødvendig, dekker Sør-Trøndelag fylkeskommune som regel busstransporten.
Unntatt er ekstratilbud på de videregående skolene som kommer i tillegg til det ordinære DKS-tilbudet.

Skolene bestiller selv buss til elevtransport. Følgende fakturaadresse omgis ved bestilling:


Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 2375 Sluppen
7004 Trondheim
MERK: 4000 Reg.UT. v/DKS