trondelag

For kulturkontakten

Årets tilbudskatalog

Årets tilbudskatalog

Nå er katalogen for årets tilbud kommet. Les den her!

Publisert:01.09.17

Les mer

Kultur-tur

Kultur-tur

Tiltaket «På kultur-tur med DKS» har som mål å gjøre kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle skoleelever i fylket. Tiltaket gjelder for besøk utenfor egen kommune og i skoletiden.

Kulturkontaktens ansvar og oppgaver

Som skolens kulturkontakt har den en ansvarsfull og spennende oppgave. Her kommer en oversikt over de oppgaver vi forventer at en kulturkontakt skal løse i DKS.

Transport: rutiner for utgifter + info om bussselskap

Transport: rutiner for utgifter + info om bussselskap

Ved et DKS-besøk der busstransport er nødvendig, dekker Sør-Trøndelag fylkeskommune som regel busstransporten.
Unntatt er ekstratilbud på de videregående skolene som kommer i tillegg til det ordinære DKS-tilbudet.

Skolene bestiller selv buss til elevtransport. Følgende fakturaadresse omgis ved bestilling:


Sør-Trøndelag Fylkeskommune,
Fakturamottak, 4000 Regional utvikling v/DKS,
Postboks 2375 Torgard, 7004 Trondheim
For EHF-format: Org.nr. 938 634 556