trondelag

For utøvere og produsenter

Om honorarsatser i DKS

KS samarbeider med fylkeskommunene om en prosess som skal lede mot at KS kan forhandle samlet på vegne av fylkeskommunene om framtidige vilkår og honorarsatser i Den kulturelle skolesekken.

Nødvendige avklaringer mellom KS og fylkeskommunene vil nødvendigvis ta noe tid. I påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med berørte parter, anbefales det at fylkeskommunene oppjusterer sine honorarsatser for oppdrag gjennom DKS.

SEASNSE i Volda - en arena for kompetanse utvikling for utøvere og produsenter

SEASNSE i Volda - en arena for kompetanse utvikling for utøvere og produsenter

Vi oppfordrer kunstnere og produsenter som vil jobbe prosjekt for DKS til å se på tilbudet kompetansesenteret SEANSE har å tilby. Kunstnerukene SEANSE arrangerer er til for å få både enkeltpersoner og grupper som arbeider med en idé om en kunstproduksjon for barn eller unge kan samles for å få veiledning. Der kan kunstnere jobbe med ideene om kunstverk i egne rom og jobbe sammen med andre deltakere. Kunstnere og kompani innen alle sjangre er velkommen til å søke seg til arbeiduker når de arrangeres

Om innmelding av programforslag til DKS Sør-Trøndelag

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever i Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag? Her får du en oversikt over tidsplanen for programarbeidet i Sør-Trøndelag

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim kommunale kulturskole har fra 01.08.2008 hatt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune. Til utøvere: Programforslag m.m rettes direkte til Trondheim kommune. Trondheim har samme frist for programinnmelding: 1. desember

Kontaktinfo innholdsprodusenter & samarbeidspartnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune er operatør for DKS i Sør-Trøndelag, og samarbeider tett med følgende oranisasjoner om innholdsproduksjon av tilbudet: