trondelag

Sjekkliste for elevarrangører/kulturkontakter


Vi har utarbeidet en oversikt over ting det er lurt å være oppmerksom på i forbindelse med skolebesøkene fra Den kulturelle skolesekken.

FØR FORESTILLING

o    Gå inn på www.dkstrondelag.no,  finn oversikt over skolen din, skriv ut faktaark og lærerveiledning med info om aktuell forestilling.
o    Kontakt med utøver på mail/telefon for å gjøre avtaler.
o    Utføre eventuelt forarbeid beskrevet i lærerveiledning. (kulturkontakt)
o    Bruk faktaarket som bakgrunn og lag pressemelding som sendes/ringes avisa. (elevarrangør)
o    Heng opp plakater en ukes tid før forestilling. (elevarrangør)
o    Informer i klasserom og på personalrom en dag eller to før forestilling.

FORESTILLINGSDAG


o    Salen/lokalet er oppvarmet og rigges i hht faktaark.
o    Blending av sal dersom det er beskrevet.
o    Artister tas i mot til avtalt tidspunkt.
o    Sørge for bære/riggehjelp.
o    Vann/kaffe til utøver/tekniker
o    Slå av skoleklokka under forestilling.
o    Innslipp og plassering av publikum i sal når riggen er klar.
o    Introdusere artister.
o    Takke for konsert.


ETTER FORESTILLING

o    Bærehjelp hjelper til med nedrigg.
o    Rydde konsertlokalet.
o    Tilby utøvere kaffe/rundstykke/prat før de drar videre.
o    Fylle ut evalueringsskjema ved å logge deg inn på www.dkstrondelag.no
(Mangler passord & brukernavn? Se e-post til dks@stfk.no


Lykke til med arrangementene og ha en riktig god fornøyelse!
 

 

Mange hender sammen

Mange hender sammen