trondelag

De nasjonale aktørene i DKS

Vi samarbeider med 6 nasjonale aktører om innholdsproduksjon

De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

Rikskonsertene er nasjonal aktør for musikk

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er nasjonal aktør for visuell kunst

Norsk scenekunstbruk er nasjonal aktør for scenekunstfeltet

Film & Kino er nasjonal aktør for filmfeltet

ABM-utvikling er nasjonal aktør for kulturarvfeltet

Norsk forfattersentrum er nasjonal aktør for litteraturfeltet

De nasjonale aktørene har laget et nettverksforum. Les mer om dette forumet her.