trondelag

Kontaktinfo innholdsprodusenter & samarbeidspartnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune er operatør for DKS i Sør-Trøndelag, og samarbeider tett med følgende oranisasjoner om innholdsproduksjon av tilbudet:

Litteratur:
Norsk Forfattersentrum, Midt-Norge,
Kontakt:  Guri Sørumgård Botheim, tlf. 21 09 57 72

Nasjonal samarbeidspartner: Norsk Forfattersentrum

Visuell kunst:
Ikke avklart

Nasjonal samarbeidspartner: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Scenekunst:
Teaterhuset Avant Garden
Kontakt: Ingrid Solbu tlf. 73 87 94 24

Nasjonal samarbeidspartner: Norsk Scenekunstbruk

Film
Midtnorsk Filmsenter
Kontakt: Marit Bakken tlf. 73 51 55 50

Nasjonal samarbeidspartner: Film & Kino

Musikk
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontakt: Øyvind Anda tlf 73 86 62 34

Nasjonal samarbeidspartner: Rikskonsertene

Kulturarv
Museene i Sør-Trøndelag


Nasjonal samarbeidspartner: Norsk Kulturråd