trondelag

Om innmelding av programforslag til DKS Sør-Trøndelag

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever i Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag? Her får du en oversikt over tidsplanen for programarbeidet i Sør-Trøndelag

Vi jobber ut i fra følgende tidsplan:

1. okt.: Innmeldingskjema for nye programforslag legges ut på www.dkstrondelag.no  

1. nov.: Frist for innmelding av nye programforslag. Disse sendes på eget skjema til dks@stfk.no

Slutten av febr.: Programforslag behandlet ferdig. Melding sendes ut til forslagsstillere & søkere.

April: Program for kommende skoleår presenteres på  et av kulturhusene i regionen form av "Programslipp"