trondelag

Utviklingsplan for Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag for 2008 - 2011

Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og produksjonsmiljøene.
Styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag har vært ansvarlig for arbeidet pg planen ble vedtatt i Fylkestinget 13.02.2008, sak 7/2008.

Les planen i vedlagte dokument.