trondelag

Om honorarsatser i DKS

KS samarbeider med fylkeskommunene om en prosess som skal lede mot at KS kan forhandle samlet på vegne av fylkeskommunene om framtidige vilkår og honorarsatser i Den kulturelle skolesekken.

Nødvendige avklaringer mellom KS og fylkeskommunene vil nødvendigvis ta noe tid. I påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med berørte parter, anbefales det at fylkeskommunene oppjusterer sine honorarsatser for oppdrag gjennom DKS.

Les mer om saken nettsidene til KS