trondelag

Evaluering

Evalueringen skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og for elevene som er målgruppen.

Tilbakemeldingene skal blant annet bringes videre til programrådet for DKS. Det er skolene v /kulturkontakt (evnt.andre lærere) som skal gi evaluering etter hver forestilling / konsert  som har vært på besøk ved skolen.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er ren avkryssing med mulighet for å føye til merknader.
Formen på kommentarene i merknadsfeltet bør være av en slik karakter at de kan kunne brukes i offentlige dokumenter.

Hvordan gå frem:

1. Gå inn på hjemmesiden www.dkstrondelag.no.
 
2. Klikk på "Alle produksjoner"
 
3. Nederst i venstre meny logger du deg inn i KSYS med tildelt brukernavn og passord.
( Alle skoler/kulturkontakter har fått tildelt brukernavn/passord. Henvendelse om nytt brukernavn/passord skjer via e-post dks@stfk.no. )

4. Du vil nå få opp en informasjonsside på skolen, og en tabell med oversikt over de produksjoner som er klar for evaluering.

5. Klikk på "Gi tilbakemelding" og et skjema bestående av 8 spørsmål vil komme opp. Spørsmålene er rangert fra "svært bra" til "ikke bra" og fra "mye" til "lite". Man kan gi kommentar til hver spørsmål,  og i tillegg finnes et større felt nederst for generelle kommentarar.

6. Du avslutter med å klikke på SEND.

Lykke til!

PS: for de av dere som ønsker det, kan dere bruke vedlagte skjema og sende dette som vedlegg i en e-post til dks@stfk.no