trondelag

Transport: rutiner for utgifter + info om bussselskap

Om fakturaadresse m.m.

Ved et DKS-besøk der busstransport er nødvendig, dekker Sør-Trøndelag fylkeskommune som regel busstransporten.
Unntatt er ekstratilbud på de videregående skolene som kommer i tillegg til det ordinære DKS-tilbudet.

Skolene bestiller selv buss til elevtransport. Følgende fakturaadresse omgis ved bestilling:


Sør-Trøndelag Fylkeskommune,
Fakturamottak, 4000 Regional utvikling v/DKS,
Postboks 2375 Torgard, 7004 Trondheim
For EHF-format: Org.nr. 938 634 556

For oversikt over bussselskap i Sør-Trøndelag anbefaler vi et søk på gulesider.no for å få en grei oversikt over hvilke selskap som leverer transporttjenester.

Se http://www.gulesider.no/finn:bussselkap+s%C3%B8r-tr%C3%B8ndelag

 

 

 


 

 

Buss i Trøndelag

Buss i Trøndelag