trondelag

Kulturkontakter på de videregående skoler

På hver av de 22 videregående skolene i Sør-Trøndelag er det en kulturkontakt. Her finner du oversikten.