Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Justismuseet, 7.- 10. trinn
Produksjonsliste
Program

Justismuseet, 7.- 10. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Velkommen til Justismuseet!

Et gratis tilbud til skolene.

På Kalvskinnet i Trondheim ligger det nasjonale museet for lov og rett. Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag.

Ved å lære om rettslige forhold i fortiden får man et bedre grunnlag for å forstå rettslige forhold i vår egen tid.

Vi tilbyr gratis omvisninger for skoleklasser. Omvisningene er dialogbaserte og tilrettelegges etter alderstrinn og ønske om tema. Besøkets varighet er en undervisnings-time, men kan utvides til to timer. I tillegg til nevnte temaer kan vi skreddersy opplegg etter behov.

Tilbudene passer best fra 7. – 10 trinn.

Temaer:

Hvorfor straffer vi?

Hvorfor er lov og rett nødvendig for at et samfunn skal fungere?

Gjennom tidene har det vært ulike typer straff til ulike tider—hvorfor?

Hva kan bli effektene av å forby en aktivitet?

Okkupasjonstiden:
Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge under nazismens totalitære styresett?

Rinnanbanden - virksomheten under krigen og rettsaken etterpå.

Rollespill om en rettsak:

For å lære mer om hva som skjer i en rettssal, kan elevene gjennomføre en fiktiv rettssak. Norsk rettsmuseum disponerer rettsalen i Erling Skakkes gate 60.

Mordgåte:

Løs et mysterium! Samle inn spor og finn gjerningspersonen. Kombineres med omvisning.

Åpningstider for elevbesøk:

Mandag-fredag: 9-15.30. Tilbudene våre er gratis for skoler.

  Ordinære åpningstider: Tirs-fredag: 10-15 og første søndag hver måned: 11-15. Gratis inngang.

Litt om bygget:  Norsk rettsmuseum – det tidligere slaveriet

Det store murhuset med gitter foran vinduene har en historie verdig en utstilling i seg selv. Huset ble bygget i 1833 som del av Slaveriet på skansen. Her sonte fanger som var dømt til straffarbeid.

Fengselet er et tidlig eksempel på et panoptikum, med et ovalt observasjonsrom i midten og judasøyne i vegger og dører. I 1895 ble huset omgjort til landets første kriminalasyl for farlige sinnssyke. Bygningen er fredet, og har fungert som

museum siden 1997.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

En milliard kroner
Foto: Eva Furseth
Kulturarv
Trinn: 7 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Eva Furseth eva@rettsmuseet.noTlf: 73 50 03 05 / 408 85 015Norsk rettsmuseum ligger ytterst i Erling Skakkes gate, ved Ila kirke i Trondheim.Les mer om oss: www.rettsmuseet.no
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune