Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Verksted Kunsthallen
Produksjonsliste
Program

Verksted Kunsthallen

Oddvar I.N. Daren viser en rekke arbeider som handler om å se og sanse

landskapet rundt sig.

Elevene inviteres til å undersøke utstillingen på egne premisser. Etter å ha

sett utstillingen samtaler vi rundt det elevene har lagt merke til i utstillingen og selv skape tegninger og skulpturer ut av naturmaterialer.

Viktige spørsmål kan være :

- Hva tror dere denne kunstneren er opptatt av?

- Hva betyr ordet landskap?

- Hvordan lager han kunst?


Etterhvert får elevene utdelt steiner og pinner, og utforsker potensialet i

disse gjennom ulike tegnemetoder, tekst og samtale. Blir en bedre kjent med disse objektene gjennom kunstnerisk

bearbeidelse?

Hvordan kan vi benytte blyant og kull til å "se" helt vanlige steiner og

pinner bedre?


Om kunstneren:  Anne Helga Henning, billedkunstner har gjort prosjekter med barn som medforskere siden 2005. Hun er opptatt av hvordan barn gjennom sin empatiske utforskning av verden, avdekker essensielle og viktige sammenhenger mellom tilværelse og omgivelser.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune

Visuell kunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Programlengde
2,5 timer
Maks publikumsantall
20
Arena / rom
Kunsthallen
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune