Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Kosmorama 2018
Produksjonsliste
Program

Kosmorama 2018

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I samarbeid med Kosmorama inviterer vi  alle elever på videregående skole til
gratis filmvisning. Kosmorama arrangeres i uke 10, og dere er velkommen til å se film fra mandag 5.mars til og med fredag 9.mars 2018.

I år vil Kosmorama ha en sentral rolle i feiringen av Trondheim Kino sitt 100-årsjubileum. I anledning jubileet, flytter festivalen fra Nova Kinosenter til Prinsen Kinosenter som har vært i kontinuerlig drift siden 1918. Skolevisningene vil bli på Prinsen kinosenter så lenge vi har kapasitet. Informasjon om hvilken sal dere skal i får dere når dere har bestilt og fått bekreftet bestillingen. Håper dere finner tilbudet interessant!
Vi sees på Kosmorama!

Lærerveiledning

Filmer som skolene kan velge fra
Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • Produsent: Kosmorama
  • Idé/opplegg: Kosmorama

Multimedia og vedlegg

Bilder

Festivalblomst
Film
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Julie Kjølstad, julie@kosmorama.no
Ketil Hustad, kethu@trondelagfylke.no
Arena / rom
Prinsen Kino, Trondheim
Merknad
Praktisk info:
Det blir ikke printet ut kinobilletter til hver enkelt lærer og elev. Lærerne som melder på
klassen får bekreftelse på mail med info om hvilken sal dere skal i. Det blir ikke vist reklame
før filmene, så møt opp i god tid og vær i salen til oppsatt starttidspunkt.
I år arrangeres Kosmorama på​ Prinsen Kino​. Skolevisningene blir derfor også flyttet fra
Nova til Prinsen i år.
I dette skrivet finner dere en kort omtale om de filmene som tilbys. Om det er filmer i dette
tilbudet dere ønsker til andre tidspunkt så ta kontakt med oss, så ser vi hva vi får til. Send da
mail til: skolevisninger@kosmorama.no, så skal vi se om vi finner en løsning.
Årets filmtilbud er satt sammen i samarbeid med elever fra Katta.
Påmelding:
Påmelding starter umiddelbart og​siste frist for påmelding er ut dagen tirsdag 14.februar.
Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder så det er lurt å være tidlig ute!
Klassevis bestilling sendes til​skolevisninger@kosmorama.no​.
Bestillingen må inneholde:
- antall elever, og lærere
- Film
- Dato og tidspunkt
- Behov for rullestolplasser eller andre behov
Trøndelag Fylkeskommune v/DKS dekker eventuell transport og billetter på vanlig måte.
Spørsmål om transport går direkte til Trøndelag Fylkeskommune.
De fleste av filmene vi presenterer tar opp viktige og aktuelle tema, vi anbefaler derfor at
man setter av litt tid i klassene til å diskutere filmene i etterkant av visningene. Håper dere
finner tilbudet interessant!
Med vennlig hilsen Trøndelag Fylkeskommune og Kosmorama.

Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Produsent:
Kosmorama