Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Hvis jeg var et dyr, 3. trinn
Produksjonsliste
Program

Hvis jeg var et dyr, 3. trinn

Hvis jeg var et dyr, hvilket dyr ville jeg så være? Dette spørsmål inviteres barn inn til å reflektere over på Kunsthall Trondheim i anledning utstillingen Et nytt vi. Utstillingen handler om forholdet mellom mennesker, dyr og planter og forbindelsen til naturen, som mennesker kanskje har glemt. I lyset av den store påvirkningen på naturen, som mennesker har i dag, har dette blitt et sentral tema i samtidskunsten.

På kunsthallen blir barna introdusert til historiefortelling med utgangspunkt i en grønlandsk myte om en Angakkoq. En Angakkoq er en person som lever med et sterkt sanselig forhold til dyr og natur. Fortellingen vil også bli fortalt med en spesiell håndlaget tromme. Elevene vil være med til å skape fortellingen gjennom ord og bevegelse. Med utgangspunkt i kunstverkene vil vi snakke om hvilke dyr vi har forhold til - og hvis man skulle forestille seg det, hvilket dyr ville vi være, hvis vi kunne? Mer generelt vil vi tale om hva en dyreart egentlig er for noe, hvilke arter kjenner vi og hvordan kan vi utvikle forståelse overfor andre arter enn vår egen.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Amalia Fonfara (GL 1985) er en dansk billedkunstner, som har bodd i Trondheim siden 2010. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun jobber tverrfaglig med kunst og esoterisme med røtter i Grønlandsk kulturhistorie. Les mer om utstillingen her: http://kunsthalltrondheim.no/utstillinger/et-nytt- vi/ Les mer om kunstneren her: http://www.amaliafonfara.com


Visuell kunst
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Programlengde
60 minutter
Arena / rom
Kunsthallen
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune