Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Tråante, Hvem eier historien? 6. trinn
Produksjonsliste
Program

Tråante, Hvem eier historien? 6. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan kan ny forskning og nye funn fortelle oss mer og forandre det vi tror vi vet om en hel kultur? Gjennom de siste århundrene har samisk kultur blitt forfulgt og feilkommunisert, men nye funn forteller oss nye historier. Fire ildsteder ved Aursjøen i Dovre, horn fra tamrein i snøfonner og en gammel samisk tromme forteller samisk historie på en annen måte enn før. Gjennom samtale og aktiviteter får elevene et innblikk i forskning på samisk kulturhistorie.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Kunstnere/grupper: NTNU Vitenskapsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilder

traante2017-logo.png
Tråante NTNU.jpg
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Solbjørg Pedersen, solbjorg.pedersen@ntnu.noGuri Krog Dodig, guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no
Programlengde
90 minutter
Arena / rom
NTNU Vitenskapsmuseet
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune